• Image 03
  • Image 02
  • Image 05
  • Image 03

THÔNG BÁO KHẨN 10/02/2014

TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2014

(V/v: VẠCH TRẦN SỰ GIẢ MẠO PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ CỦA CÁC CƠ SỞ ANH NGỮ)

Ban Giám Đốc Ngoại ngữ Không Gian khẩn cấp tiến hành vạch trần sự giả mạo của các cơ sở Anh ngữ về Phương pháp Phản Xạ

THÔNG BÁO KHẨN

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO KHẨN: XIN BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢ MẠO

(HÃY THÔNG BÁO GẤP CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢ MẠO)

Ban Giám Đốc Ngoại ngữ Không Gian khẩn cấp thông báo về việc giả mạo Phương pháp Phản Xạ - phương pháp độc quyền sử dụng của Trường.

        Ngoại ngữ Không Gian độc quyền sử dụng “Phương pháp Phản xạ” được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam bảo hộ độc quyền trong hoạt động Giáo dục và Đào tạo. Các Trung tâm Anh ngữ, các tổ chức, cá nhân khác không được phép sử dụng hay giả mạo “Phương pháp Phản xạ” dưới bất kỳ hình thức nào.

Phương Pháp Phản Xạ

Demo Image

Phương pháp phản xạ là gì?

Ngôn ngữ nói bao gồm một chuỗi các âm thanh được liên kết lại thành một mẫu nhận biết được dùng diễn tả ý nghĩ. Mỗi đơn vị âm thanh độc lập hay riêng lẻ là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ nói. Những đơn vị riêng này được liên kết với nhau để tạo nên từ, cụm từ sau đó thành một mệnh đề, một câu và cứ như thế.